Protocol COVID-19


Het doel van dit protocol is om de verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken binnen Autorijschool Koekkoek, en dient ter bescherming van de instructeurs en de leerlingen en om anderen niet te besmetten.
Dit vraagt om medewerking en strikte naleving door de rijschoolhouder, de instructeurs en de leerlingen. Dit protocol gaat uit van de meest actuele richtlijnen van het RIVM en is gebaseerd op de bio-arbeid hygiënische strategie, de zogenaamde bronaanpak.
Aan het begin van elke les stelt de instructeur de leerling de volgende 5 vragen:
1. Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidklachten?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidklachten?
3. Heb je het Coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld ( in een lab )?
4. Heb je een huisgenoot/ gezinslid met het Coronavirus en heb je de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld?
Alleen als alle vragen met ‘nee’ zijn beantwoord kan de les beginnen. Dit geldt overigens ook voor de Rijinstructeur zelf.


De leerling heeft de volgende instructies:
1. Was voor de les je handen volgens de richtlijnen van het RIVM. https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
2. Beantwoord de 5 vragen eerlijk en verzet je rijles als je klachten hebt !! De rijles verzetten is kosteloos. Neem zelf zo snel mogelijk contact op met je instructeur als je twijfelt of al weet dat je op een van de vragen “ja” gaat antwoorden. Als de instructeur al op de afgesproken plaats is en constateert dat je toch klachten hebt, dan wordt de rijles in rekening gebracht.
3. Probeer lichamelijk contact te vermijden.
4. Er mogen niet meer dan 2 personen aanwezig zijn in de lesauto. Vrienden, ouders etc. mogen dan ook niet meerijden tijdens de rijles. Leerlingen kunnen elkaar niet meer ophalen.
Ook tijdens het praktijkexamen/toets bij het CBR mag de instructeur niet meerijden.
5. De lesauto wordt na iedere les 10 minuten gelucht en gedesinfecteerd volgens een checklist. Het is dan ook wenselijk om, voor zover mogelijk, op een centraal punt af te spreken.
6. Handdesinfectie middelen en schoonmaakdoekjes zijn beschikbaar in de lesauto. Deze mogen veelvuldig gebruikt worden. Aanvullend kan ervoor gekozen worden om een eenvoudig soort mondkapje of handschoentjes te dragen tijdens de les. De leerling zorgt zelf voor deze beschermingsmaterialen indien de leerling deze wenst te gebruiken.

LET OP! Tijdens het praktijkexamen of toets bij het CBR is het dragen van een
mondkapje verplicht!